Ticari Tesisler İçin Temiz Hava Çözümleri (İç Hava Kalitesini (İHK) İyileştirmek + Kokuları Önlemek + Enerji Tasarrufu Sağlamak)


  
 
30 yıldan uzun süredir, Purafil dünya çapında üniversitelere, okullara, müzelere, kütüphanelere, hastanelere, sağlık tesislerine, otellere, kumarhanelere ve havalimanlarına temiz hava çözümleri sağlamıştır. Mahaldeki insanlara rahat bir çevre temin etmek için gaz ve partikül kirleticileri ortadan kaldıran hava temizleme sistemlerinin üretiminde özelleşmiştir.
 
Purafil üstün temiz hava çözümlerini sürekli olarak insanlara, ürünlere ve kalite sistemine yaptığı iyileştirmelerle sağlamaktadır. Purafil hava kalite standartlarına öncü olmakta, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmakta ve  katma değer katılmış gaz-faz hava filtre ürünlerinin, sistemlerinin ve görüntüleme aletlerinin üretimine ve mühendisliğine odaklanmaktadır. Endüstri lideri olarak, Purafil insanların korunmasında, eserlerin saklanmasında ve üretim prosesinin güvenirliğini arttırmada dünya çapında güvenilmektedir. 
 
Havadan gelen kirliliğin kaynakları - otomobil emisyonlarından yeni ofis mobilyalarına- her yerdedir. Yaygın partikül filtreleri toz, polen ve diğer partikülleri hapseder, ama sadece Purafil gaz-faz hava filtrasyon sistemleri zayıf iç hava kalitesi ve koku şikayetlerinin asıl kaynakları olan gaz kirleticileri ortadan kaldırır.
 
Mücadele - Havadan Gelen Kirlilik
 
Rahat bir iç ortam çevresi sağlamak için havadan gelen kirleticileri kontrol etmek gereklidir. Kirleticiler binanın içinden ve dışından gelebilirler. Fırınlar, yükleme peronları ve çöp konteynerleri çoğunlukla binanın arka tarafında klima santrallerinin hava girişinin birkaç metre içinde yer alırlar. Ayrıca yakındaki endüstriyel tesislerden veya konut bacalarından gelen emisyonlar mahaldeki insanlardan gelen şikâyetlerle sonuçlanabilir. İç kaynaklı kirlilik sigara, jimnastik salonları, kafeteryalar, restoranlar, insanlardan gelen temizleyici aerosoller ve bioakıntıları içerebilir. Ofis mobilyaları ve yazıcılar iç ortam hava kalitesini daha da kötüleştirebilir.
 
Şehirleşme ve teknolojinin ilerlemesi ticari işletmelerde ters etki yaratmaktadır. Düşük iç hava kalitesi (IAQ) otomotiv egzost dumanlarından, tütün dumanlarından, endüstriyel gazlardan ve diğer hava kirlilik kaynaklarından ortaya çıkmaktadır.
 
Birçok ticari binalarda kullanılan hava filtreleri düşük iç hava kalitesinden IAQ kaynaklanan bütün problemleri çözemez. Gaz halindeki kirleticiler – Partikül halinde olanlar değil – koku şikâyetlerinin gerçek kaynaklarıdır ve sadece gaz-faz hava filtreleri ile kontrol edilebilirler.
 
Purafil Çözümü
 
Purafil’in gaz-faz hava filtreleme sisteminin kalbinde hava temizleyici “tanecikler” bulunmaktadır. Bu tanecikler kirleticileri kemisorpsiyon denilen prosesle temizlemektedir. Bu anlık proseste, gazlar ürün yüzeyine çekilir, veya ürün yüzeyinde tutulur.
 
Yüzeye çekilme işleminden farklı olarak, kemisorpsiyonda kirleticiler kimyasal olarak ürün içersine hapsolmuş zararsız katılara dönüştürülmektedir. Bir kere mahalden ayrıştırılan koku bir daha hava akışına giremez.
 
Purafil Ürünleri Birçok Avantaj İçermektedir:
 
Yanmazlık için UL Klaslandırması
Toksit ve tehlikeli değildir
ISO 9001:2000 yönergesine sıkı bir şekilde uyularak geliştirilmiştir.
Üstün temizleme kapasitesi
Purafil’in Ürün Kullanım Süresi Analizi katma değer yaratan servisi ile kullanım süresi test edilebilir.
Çöplüğe atılabilir.
 
Birçok uygulamada Purafil®SP Karışımı olan ürünü tavsiye etmekteyiz çünkü birçok farklı kokuları ve gazları temizlemektedir. SP Karışımı Purakol® ürünü, en iyi aktive karbon, ve Purafil®SP ürünü, sodyum permanganat doydurulmuş alt tabakalı aktive alüminyum, içermektedir. Purakol, uçucu organik bileşenleri (VOCs) temizlemede yüksek verimli olurken, hidrojen sülfür, sülfür dioksit, ve azot oksitlerin temizlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu ürünlerin karışımını kullanmakla, Purafil bütün kokuların temizlenmesini garanti edebilir.
 
Purafil spesifik kirleticileri spesifik kaynaklardan temizlemek için birçok çeşitli ürün üretmektedir. Birçok çeşitli ürün ürettiğimiz için, sisteminizi mahalinizde benzersiz bir mücadele edecek şekilde özelleştirebiliriz. Purafil ürünlerin karışımını kullanarak her bir ve bütün kirletici gazları hedefleyebilirsiniz. 
 
PURAFIL spesifik gaz mücadeleleri için aşağıdaki ÜRÜN’leri önermektedir:
  1. Purafil® SP Ürünü ticari işletmelerde geniş aralıklı dahilen ve haricen kaynaklanan kirleticilerin temizlenmesi için kullanılır
  2. Üçlü-Karışım Taze Hava Ürünü jet yakıt kokuları, dizel Egzost ve otomobil emisyonlarının temizlenmesi için kullanılır.
  3. Purakol® AM Ürünü kokuları ve amonyak/idrar kokularını temizlemektedir.
  4. IAQ GridBLOKTM Ürünü formaldehit, ozon, VOC'lar, hidrojen sülfür ve genel kokuları yokeder. Değişik formlarda kullanılabilmektedir.

 

 

 

 

Ticari Binalarda Kimyasal (Gaz Faz) Filtrasyon Uygulamaları