Tüp Bebek Laboratuvarları İçin Temiz Hava Çözümleri 
HMK & Tüp Bebek Başarı Oranları
 
Hava kaynaklı moleküler kontaminasyon – HMK (Airborne Molecular Contamination – AMC) terimi, temiz odadaki istenmeyen gaz fazı kontaminasyonlarının varlığından bahseder. Tüp Bebek (IVF) laboratuvarlarında, HMK’nin etkileri başarı oranlarında üç misli bir azalmaya neden olduğu belirtilmiştir. HMK filtrasyonu çarpıcı bir şekilde tüp bebek laboratuvar operasyonlarını etkilediği ve hamilelik oranlarını arttırdığı kanıtlanmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Purafil gaz fazı hava filtrasyonu ve gözetleme teknolojilerinde dünya lideridir. Mühendislikte ve temiz hava çözümleri üretiminde 30 yılı aşkın deneyimiyle Purafil, tüp bebek laboratuvarları ve temiz oda müşterileri için kapsamlı bir ürün gamı ve servis önerileri sunmaktadır.
 
 
 
 
 
 
HMK'yi Anlama
 
Bir temiz odaya baştan başa HMK yüklemesine neden olan faktörler dış ortam havası, üretim prosesi, proses ekipmanlarından, bina ve inşaat malzemelerin gaz salınımlarından, kazara dökülmelerden, insanlardan kaynaklanan bioakıntılardan gelen kaçak emisyonlarıdır.
 
 
Dış ortam havası içsel kirletici seviyelerini azaltmak için çoğu kez temiz bir kaynak olduğu düşünülmüştür. Ancak dış ortam havası birden fazla kirletici için kaynak olabilir. Tablo 1'de sözü edilen bu kirleticiler havadan temizlenmedikçe, tesisat sisteminin dışarıdan hava alımını aracılığıyla karışma potansiyeli vardır.
 
Tablo 1
DIŞ HAVADAKİ KAYNAKLAR VE KİRLETİCİLER
KAYNAK
KİRLETİCİ YAYILMASI
OTOMOTİV EMİSYONLARI
HBr, HCL, Nox, SO2, SO3, hidrokarbonlar, organikler
SOĞUTMA KULELERİ
inorganik klorlar
DİZEL EMİSYONLARI
Nox, birçok organikler
ORMAN YANGINI
HCL
FOSİL YAKIT İŞLEMLERİ
H2S, NH3, S, SO2, hidrokarbonlar, merkaptanlar, organikler
JEOTERMAL İŞLEMLER
H2S, SO2
HAYVANCILIK ALANLARI
CH4, H2S, NH3
OKYANUS
NaCL, klorid iyonlar
PLASTİK ÜRETİMİ
NH3, SO2, alkoller, aldehitler, organikler
ENERJİ ÜRETİMİ
Nox, SO2, hidrokarbonlar, organikler
KANALİZASYON H2S, NH3, S, aldehitler, merkaptanlar, organikler
CH4=Metan, HBr=Hidrojen bromit, HCL=Hidrojen klorür, H2S=Hidrojen sülfit, NaCL=Sodyum klorür, NH3=Amonyak, NOx=Azot oksitler, S=Sülfür, SO2=Sülfür dioksit, SO3=Sülfür trioksit.
 
Tüp bebek laboratuarlarını etkileyen içsel kirletici kaynakları analitik yöntemleri, temizleme işlemleri, basınçlı hava, tarım ilacı kullanımı, bina materyallerden gelen gaz salınımları ve personelin kendisini içerir. Bu kaynaklar ve kirleticiler Tablo 2'de listelenmiştir.
 
Tablo 2
MAHALDEKİ KAYNAKLARDAN GELEN KİRLETİCİLER
KAYNAK
KİRLETİCİ YAYILMASI
TEMİZLEME ÜRÜNLERİ
Amonyak, alkinler, aromatikler, terpenler
YANMA KAYNAKLARI
Nox, formaldehit, PAHlar, solunabilir parçacık
BARAJ / SU ALANLARI
Bakteri, böcekler, küf
MOBİLYALARA, AĞAÇ
Benzen, klorlanmış hidrokarbonlar, formaldehit
KİŞİSEL
Aromatikler, alkoller, aldehitler, ketonlar
STERİLİZASYON İŞLEMLERİ
Etilen oksit, klor, klor dioksit, ozon
TÜTÜN DUMANI Benzen, formaldehit, Nox, PAH'lar, VOC'lar
 
 
HMK Filtrasyonu
 
HMK filtrasyonu için, katı parçacık kirleticilerinde kullanılan filtrasyon metotlarından farklı metotlar kullanılması gerektirmektedir. HEPA filtrasyonu çok küçük çaplı partikülleri hapsetmek için ortalama yakalama sağlayacaktır, ama hava kaynaklı moleküler kirleticiler havada kalmaya devam edecektir.
 
HMK kontrolü için, Purafil, adsorpsiyon yoluyla kirleticileri ortadan kaldıran - kirleticilerin ürünün yüzeyine yapıştığı fiziksel bir süreç - ve kemisorpsiyon - kirleticilerin zararsız katılara dönüştürüldüğü ve kalanların ürünün içine hapsedildiği anlık ve geri dönüşümsüz bir kimyasal reaksiyon olan çeşitli patentli kuru kimyasal ürünler sunar. Purafil ürünü kütle oranına göre yüksek yüzey alanına sahiptir ve kirleticileri hedeflemek ve temizlemek için kimyasal doydurulmuş ürünler içerir. Purafil ürünleri şirket bünyesinde sıkı ISO 9001:2008 kalite standartlarına göre üretilmektedir.
 
SP Karışımı Purakol® ürünü, en iyi aktive karbon, ve Purafil®SP ürünü, sodyum permanganat doydurulmuş alt tabakalı aktive alüminyum, içermektedir. Purakol, uçucu organik bileşenleri (VOCs) temizlemede yüksek verimli olurken, hidrojen sülfür, sülfür dioksit, ve azot oksitlerin temizlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu ürünlerin karışımını kullanmakla, Purafil bütün kokuların temizlenmesini garanti edebilir.
 
Kesin uygulamalar Purafil SP Karışım ürününün yerine başka bir ürün kullanımını ya da Purafil SP Karışım ürününe ek olarak, amonyak kontrolü için Purakol AM, dizel egzost kirleticilerinin ortadan kaldırılması için Purafil Üçlü - Karışım Taze Hava Ürünü, ya da klor kontrolü için Chlorosorb Ultra ürün gerektirebilir.