Neden Nem Alma


Bu bölümde temel sorpsiyon nem alma anlatılmaya çalışılacaktır. Neden nem almaya ihtiyacımız var, nasıl çalışır ve nem alma ihtiyacı için nasıl karar verilir.

 

                                                                                                     

 

KOROZYON

Demir ve çelik, havayla temas eden yüzeydeki havanın %50 (RH) bağıl nemin altında olması durumunda herhangi bir paslanma olmayacaktır. Nem alma, boyamaya göre daha iyi ve ucuzdur. Nem alma ile korunan alanlar; köprüler, enerji tesisleri, gemi-botlarda (yenileme sırasında) ve offshore yapılarında.

 

                                                                                  

 

YOĞUŞMA

Nem,  temas eden yüzeyin sıcaklığı havanın çiğ noktasından yüksek olması durumunda yoğuşma meydana gelmez.  Yoğuşma korozyon veya elektrik sistemlerinde kısa devre gibi birçok probleme sebep olabilir.

 

                                                                               

 

BUZ OLUŞUMU

Buz,  temas eden yüzeyin sıcaklığı havanın çiğ noktasından yüksek olması durumunda meydana gelmez.  Buz oluşumu soğuk depolarda soğutma sisteminde düşük verime neden olur. Nem alma buz oluşumunu engeller.

 

                                                                            

 

HİGROSKOPİK MALZEMELERİN İŞLENMESİ

Kuru ilaç tabletlerin, kuru gıdanın, sert şekerlerin ve benzeri diğer higroskopik malzemelerin kalitesi sadece temas eden havanın neminin düşük bağıl nemde tutulmasıyla sağlanabilir. Şayet ürünleriniz topaklanma oluşturuyorsa, çözünüyorsa veya yapışkan hale geliyorsa mutlaka nem alma yapılmalıdır. Birçok materyal düşük çiğ noktasına ihtiyaç duyar ve bu ancak sorpsiyon nem alma cihazları ile sağlanabilmektedir. 

 

                                                                                  

 

BİNALARIN NEMİNİN ALINMASI

Nemin binadan uzaklaştırmak için ister yeni bina ister su hasarı meydana gelen bina olsun en efektif yol sorpsiyon nem alma yapılmasıdır. Isıtma sadece nemin binanın başka bir bölümüne hareketini sağlar. Dış havanın ısıtılmasıyla beraber yüksek enerji maliyetlerine neden olur. Sorpsiyon nem alma ile nem binadan çok daha enerji efektif bir yöntemle uzaklaştırılır.

 

                                                                  

 

KÜF

Mantar ve küf oluşumu mahaldeki havanın %70 RH bağıl nemin altına düşürülmesiyle rahatlıkla engellenebilir.  Bu yöntem özellikle tahta/ağaç ürünlerinin depolanmasında önemlidir. Döşeme altı boşlukları ile tasarlanan binalarda küf ve mantar oluşumunu engellemek için nem alıcı kullanmak önemlidir.

 

                                                                  

 

KOKULAR

Hoş olmayan kokular bağıl nemin %50 Rh altında tutulmasıyla ciddi oranda engellenir. Kanalizasyon ve su pompa istasyonları nem alıcı kullanılarak kontrol altına alınabilir.

 

                                                                                                                                               

 

ÜRÜN KURUTMA VE SOĞUTMA

Kurutma ve soğutma ürünlerinde hızlı bir proses işlemi için düşük bağıl nem gereklidir. Şayet kurutulması gereken ürünler yüksek sıcaklığa hassasiyeti varsa düşük bağıl nem sadece nem alma cihazı ile gerçekleştirilebilir. Soğutma prosesinde nem alma, düşük sıcaklıklarda yoğuşma olmasını engeller. Sonuç daha hızlı soğutma ve para tasarrufudur.

 

                                                                  

 

ELEKTRONİK CİHAZLAR

Yüksek bağıl nemde elektronik ürünlerin karakteristikleri değişmektedir. 

 

                                                                  

 

BAKTERİLER

Bakteriler yaşamak ve çoğalmak için neme ihtiyaç duyar. Bakterilerin çoğalması için gereken nem genellikle higroskopik malzemelerde bulunmaktadır. Mahaldeki havanın %50 Rh bağıl nemin altında tutulmasıyla çoğu bakterinin çoğalması engellenir.