Test Metodları


Filtre testlerinin yapılması ile ilgili var olan iki ana kaynak; ABD standartları (ASHRAE, IEST; MIL) ve Avrupa standartlarıdır (CEN; EN779 ve EN1822). ASHRAE, kaba filtreler için, ağırlık bazlı “Ortalama Ağırlık Yakalama” verimini kullanırken, hassas filtreler için kirlenme bazlı “Ortalama Atmosferik Toz Lekesi Verimi” ni kullanmaktadır. Diğer yandan EN779 : 2000 ‘de hem kaba hem de hassas filtreler, içerisinde DEHS (veya eşdeğer) taneciği bulunan hava ile beslenerek, filtrenin iki tarafındaki optik tanecik sayaçları aracılığıyla, veriminin ölçülmesi yöntemini kullanmaktadır.

 
HEPA ve ULPA filtreler için Avrupa’da CEN standartları, ABD’de ise IEST ve MIL’in yayınladığı tavsiye şeklindeki standartlar kullanılmaktadır. IEST standartlarına göre HEPA filtrelerin verimi 0.3μm’de tanımlanmaktadır. Buna karşı, EN 1822 filtre verimi için MPPS’daki (Filtreden en kolay geçen tanecik boyutu) tanımı yapmıştır. Bu iki standartta filtre test şekilleri de değişmektedir. Filtre testleri için, IEST tanecik sayaçlarını ve fotometreleri tavsiye ederken, EN 1822 tanecik sayaçlarını zorunlu kılmaktadır.  
 
ULPATEK filtreleri, kullanıcı isteğine göre hem Avrupa (CEN) hem de ABD standartlarına uygun olarak test edilebildiği gibi, HEPA ve ULPA filtreler için ise bireysel test sertifikaları verilmektedir.