Haberler
Haberler

IVF Laboratuarlarında Döllenme Verimi

IVF Laboratuarlarında Döllenme Verimi

VF Tüp Bebek Laboratuarlarında yapılan çalışmalara göre başarı yüzdesi, ortamdaki havanın kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Modern binalarda kullanılan eşya ve yapı elemanlarındaki boya, vernik, yapıştırıcı tutkal vs. kimyasallardan ortama organik uçucu maddeler sürekli olarak yayılmaktadır. Bunların etkileri gelişmede gecikmeden başlayarak, başarısız döllenmeye kadar etken olabilmektedir.

Kimyasal(gaz faz) ve partikül filitrasyonu ile zararlı bakteri, mantar ve sporların yanında bütün tanecikler tutulmakta, ayrıca aseton, hidrokarbon, formaldehit gibi uçucu organik bileşikler (VOC) yanında organik asitler, hidrojen sülfür, azot oksit ve kükürt dioksit gibi gazlar da tutularak döllenme verimi arttırılmaktadır.


Buz Pistlerinde Nem Alma Cihazları

Buz Pistlerinde Nem Alma Cihazları

Buz pistlerinde yoğuşan su ve korozyon nedeniyle problem yaşamak olağandır. Buz kendiliğinden erir ve nem de kapılar vasıtasıyla dışarıdan girer.

Nem kaçınılmaz olarak dışarıdan binaya doğal kaçaklardan ve kapı trafiğiyle içeri girmektedir. Bu da buz soğuk pisti havasının bağıl nemini ve çiğ noktası sıcaklığını arttırır.

Nemli havanın soğuk yüzeyler (çelik çatı destekleri) ile temas etmesiyle hava kolaylıkla çiğ noktası (doygunluk noktası) sıcaklığını ulaşır ve yoğuşma meydana gelir. Damlayan sular buz yüzeyinde oluklar oluşmasına veya buz mantarları oluşmasına neden olarak kaliteyi düşürür.

Eğer nemin yükselmesine izin verilirse, özellikle çiğ noktasının (nem yüklerinin) maksimum olduğu yaz aylarında iç ortamdaki sis genel problem olabilir. 

Resirkülasyon havası (genellikle bir miktar taze hava ile karıştırılır) çiğ noktasına ulaşması kontrollü nem alma ile engellenir.

Havanın çiğ noktası sıcaklığı iç ortamdaki yüzeylerin sıcaklığından aşağıda tutulur. Böylece yoğuşma ve sis engellenmiş olur!

Aynı zamanda düşük nem, küf oluşumu ve artışına engel olur, çelik korozyonunu düşürür ve elektrik ekipmanların güvenliğini arttırır.

Körling

Körling için, buzun kalitesi çok önemlidir, ve doğru iç hava nemini ve buz kalitesini sağlamak başlı başına bir bilimdir. Turin'deki Olimpiyat oyunlarında Seibu Giken'in birkaç rotor-kasedi  kullanılarak körling alanın iç hava kalitesi sağlanmıştır.

 

BUZ PİSTİ UYGULAMALARI BUZ PİSTİ UYGULAMALARI