Kanal Sızdırmazlık Testinde Dikkat Edilecek Hususlar


  1. klas A ve B kanalları için kanal statik basıncı 1000 Pa’lı veya daha düşük ise maksimum dizayn basıncını geçmemelidir. C Klas kanallar için kanal içi statik basınç 2000 Pa kadar çıkarılabilir. Test sırasında kanal içi statik basıncın proje işletme basıncında olması tercih edilir.
  2. Test edilecek kanal yüzeyinin minimum 10 m2 olması istenir. Dairesel kesitli kanal sistemlerinde toplam kanal yüzeyinin “%10” u, dikdörtgen kesitli kanallarda ise “%20” sinin test edilmesi istenir.
  3. Hijyenik klima sistemi uygulamalarında, işin hassasiyeti dikkate alınarak genellikle kanalların tamamı test edilir.
  4. Frekans konvertörü 50hz de olmasına rağmen kanal içi statik basınç istenen basınca çıkmıyorsa kanaldaki kaçak miktarı çok fazla demektir. Kanaldaki kaçaklar azaltıldıkça kanal içi statik basınç artacaktır. 
  5. En fazla kaçak, flanşlar conta eksikliklerinde, pantolon ve dirseklerde meydana gelmektedir. Flanşlar arası contalar kontrol edilerek, pantolon ve dirseklerdeki açıklıklar slikon ile kapatılarak kaçak miktarı azaltılabilir.
  6. Kaçakların görsel tespiti duman jeneratörü ile yapılır. Duman jeneratörlü model kullanılmakta ise duman jeneratörünün kullanım talimatına uyulması gerekmektedir. Cihaz çalışırken ısınmaktadır, çıplak elle ellenmemelidir. Duman teneffüs edilmesi durumunda solunum ile ilgili hastalıklara neden olabilme riski bulunmaktadır. Duman sıvısı alkol içerdiğinden dolayı parlama ve yanma riski bulunmaktadır, bu nedenle ateş ile yaklaşmayınız.
  7. Elektrik bağlantılarında çarpılmalara karşı topraklı hatlar kullanılmalıdır.
  8. Kanal kaçak testi kanalın dış izolasyonu yapılmadan önce yapılmalıdır.