Gaz Faz Filtrasyon (Kimyasal Filtre) Uygulamaları


Hava kaynaklı kirleticiler katı, sıvı ve gaz fazda bulunmaktadır. Havalandırma sektöründe kirleticilerin filtrasyonu için genellikle partikül filtreleri kullanılmaktadır ve bu partikül filtreleri sadece katı parçacıkları filtre edebilmektedir. Sıvı fazda bulunan kirleticiler damla tutucular ve yoğuşturucular gibi ekipmanlarla filtre edilirken gaz kirleticiler ise kimyasal filtreler ile tutulmaktadır.
 
Gaz faz filtrasyonu veya diğer adıyla kimyasal filtreler, endüstriyel ve atıksu arıtma tesislerinde ekipman-proses güvenliği (korozyon engelleme) ve koku filtrasyonu olarak, ticari binalarda ise iç hava kalitesini (IAQ 62.1) arttırmak ve enerji tasarrufu sağlamak amaçlı kullanılmaktadır.