İç Hava Kalitesi İçin Temiz Hava Çözümleri 

 

 

 

 

( Taze Havayı %75 Düşür ve İç Hava Kalitesini İyileştir )

Birçok ticari bina enerji tasarrufu sağlayıcı ürünleri çalıştırmakta ve enerji maliyetlerini düşürmeye gayret etmektedir. Isıtma, havalandırma ve klimatize etme (Tesisat) ticari binalardaki en büyük enerji harcamalarıdır. Ne yazık ki, Tesisat giderlerini kısmak genellikle iç hava kalitesinde (IAQ) yapılan kesintilerle sağlanmaktadır. Deneyimler göstermektedir ki yetersiz bina havalandırmaları bina içersinde yaşayanların sağlıklarını etkilemektedir. Çözüm EnerSave’dir.

EnerSAVE NEDİR?
 
Enersave ASHRAE Standardı 62 İç Hava Kalitesi Prosedürünü kullanarak iç hava kalitesini (IAQ) arttırırken aynı zamanda işletme maliyetlerini de azaltmaktadır. Enersave taze hava gereksinimlerini ve Tesisat yüklerini azaltmaktadır. Nasıl mı? Daha önceden egzost edilmesi gereken havayı resirküle ederek ve Purafil’in kimyasal filtrasyon sistemlerini kullanarak havayı temiz tutarak. Enersave kıymetli işletme maliyetlerinde tasarruf sağlar ve dışa bağımlı enerji maliyetlerini azaltır.
 
 
Enersave Ashrae 62’yi Kullanmaktadır: İHK – İç Hava Kalitesi Prosedürü
 
ASHRAE binalarda yaşayan insanların sağlığı için İHK - İç hava kalitesi konusunda standartlar geliştiren ilk profesyonel organizasyonlardan birisidir. 
 
ASHRAE 62-1981 binaların hava temizleme sistemleri tarafından temizlenmiş yeterli resirküle hava ile taze hava ihtiyacının azaltılmasına izin veren İHK - İç hava kalitesi prosedürünü saptamıştır. Prosedür binalar için temiz iç havanın önemini yadsımadan enerji tasarrufu sağlamasına yardımcı olmayı amaçlar. 
 

1981’den once, standart kabul edilebilir İç hava kalitesini sağlamak için minimum ve tavsiye edilen dış hava oranını belirtmiştir. Havalandırma Oranı Prosedürü (Diyagram 1) olarak bilinen bu prosedür halen uygulanmaktadır. Bu metodu kullanan binalar havalandırma havasını kirletici seviyelerini düşüreceğine güvenmektedir.
 
Havalandırma Oranı Prosedüründen farklı olarak, İç Hava Kalitesi Prosedürü (Diyagram 2)  havalandırma oranlarını belirlemez; bunun yerine eğer iç hava kalitesi insanlar için kabul edilebilir seviyede olursa tasarımcının “herhangi bir taze hava miktarını” kullanmasına izin verir.

 
 
 
 
 
 
 
 
İHK prosedürü kirleticilerin kontrolü ve enerji tasarrufu için direkt çözüm sunsa da, İHK ile ilgili karışıklıklar yüzünden mühendisler Havalandırma Oran Prosedüründe hata yapmaktadır. 2002 yılında, ASHRAE İHK Prosedürünü yedi basitleştirilmiş adımda tamamlanmasını gösteren açıklamaları onaylamıştır. Purafil’in Enersave programı bu adımları temel almakta ve aşağıdaki adımları içermektedir;
 
İHK modelleme
Dokümantasyon
Kimyasal Filtrasyon
Çalışmakta olan sistemi doğrulama.
 
EnerSAVE: Yükselen Enerji Maliyetlerine Purafil Çözümü
 
Enersave mühendise veya bina yöneticisine taze hava miktarını azaltmaya ve iç hava kalitesini geliştirmeye izin verir. Enersave üstün Purafil hava filtreleme sistemlerini ASHRAE 62’nin İHK Prosedürüne uygunluğu için gerekli dokümantasyon ve sürekli kontrol raporlamaları ile birlikte sunmaktadır.
 
EnerSAVE Kullanım Alanları:
 
Mevcut Binalar
 
İşletme maliyetlerini arttırmadan İHK Prosedürünü tamamlayın! Partikül ve kimyasal kirleticileri özellikle yenileme uygulamaları için tasarlanan Purafilter ile temizleyin. Mevcut partikül filtrenizi çıkarın yerine Purafilter koyun. Cihazınızdaki toplam ısıtma ve soğutma yükü azaltarak giderleri kısın. İşletme giderlerinizden tasarruf edecek ve ısıtma ve soğutma cihazınızdaki düşen yük klima sisteminizin ömrünü arttıracaktır.
 
Yenileme Uygulamaları
 
Mahal değişikliklerinde veya soğutucunun değişmesinden kaynaklanan chiller yenilemelerinde, ASHRAE 62’nin Havalandırma Oranı gereksinimlerine uyacak artan taze hava ihtiyacını karşılayacak şekilde ana harcamalar belirlenir. Enersave ile Purafil mevcut filtreleri Purafilter’lerle değiştirerek ASHRAE 62’nin IAQ Prosedürüne uygun olarak binayı değerlendirir, gerekli hesaplamaları sağlar ve ihtiyaçları karşılar.
 
Yeni İnşaat
 
Enersave ile birlikte, bütün cihaz ölçümlerini satın alma bütçesinde çok büyük maliyet tasarruflarını sağlamak için azaltabilirsiniz. Purafil spesifik debilerinize, kirlenme seviyelerine, ve boş alan gereksinimlerine göre geniş aralıklı modüler sistemler sunmaktadır. Purafil inşaat mühendisleri ile çalışarak ASHRAE 62’nin Havalandırma Oranı gereksinimleri olan arttırılmış taze hava ihtiyacı karşılayabilecek uygun havalandırma ve enerji tasarrufu arasında optimum balansı sağlayacaklardır. Enersave ile Purafil mevcut filtreleri Purafilter’lerle değiştirerek ASHRAE 62’nin IAQ Prosedürüne uygun olarak binayı değerlendirir, gerekli hesaplamaları sağlar ve ihtiyaçları karşılar.

 
Purafil Filtrasyon
 
Tipik bir iç mahalde 100 kadar farklı kimyasal kirletici bulunmaktadır. Sadece Purafil’in eşsiz hava filtrasyon teknolojisi bu kirleticileri ASHRAE 62’nin İHK Prosedürü tarafından belirtilmiş temizleme ve konsantrasyon seviyelerini düşürme yeteneğine sahiptir.
 
Purafil’in hava filtrasyon teknolojisi Enersave’in dahili bir parçasıdır. Pileli kimyasal filtrelerden modüler ünitelere kadar bütün Purafil sistemleri eşsiz kirletici kontrolü için sodyum permanganat gücünü diğer özelleştirilmiş medyalarla birleştirir.
 
EnerSAVE Örnek Çalışma: Century Center 
 
Highwoods Gayrimenkul şirketi Atlanta Georgia’daki 18 katlı 1800 Century Center ticari ofis binasının sahibi ve yöneticisi olup binaya kalabalık bir kiracının taşınmasıyla 300.000$’dan yüksek bir olağan yenilemeyle karşı karşıya kaldı. 1970’lerin sonunda inşa edilmiş 1800 Century Center eklenen insan sayısı ile beraber yeterli taze havayı sağlayamamaktaydı. Highwoods artan yoğunlukla beraber minimum taze hava gereksinimleri de dahil olmak üzere mevcut yönetmeliklere uygun aşağıdaki kapsamlı yenilemeleri yapmak zorundaydı. 
 
Çatıya yeni bir taze hava hazırlama ünitesi eklemek (MUA).
MUA’nın ağırlığını taşıması için bina konstrüksiyonunu yenilemek.
Daha fazla taze hava için zeminden çatıya yeni kanal döşemek.
Highwoods yeni cihaz almayı ve işletmeyi yenilemeyi gerektirmeyecek uygun, ekonomik bir yol aramaktaydı. McKenney’in Mekanik Danışman ve Mühendisleri kiracı yenileme işini alıp Purafil ve yerel temsilcisi Kathy Nix (AirEnergy,Inc)’i yardım için getirdi.
 
Purafil Çözümü Sunmaktadır
 
Purafil temsilcileri taze hava ihtiyacını azaltan ve ASHRAE 62-2004’ün İç hava kaltiesi (IAQ) gereksinimleri karşılayan enerji tasarruf programı Enersave’i uyguladı. ASHRAE 62’nin IAQ-İç hava kalitesi prosedürünü kullanarak Purafil mühendisleri IAQ modeli  geliştirerek Enersave’in Century Center’da mahalden bir bakış açısıyla çalışacağını kontrol ettiler. Taze hava gereksinimlerini tekrardan hesaplayarak ve kiracı değiştirmeden önceki bina durumuna ayarladılar.
Enersave’in bir parçası olarak, Purafil 50,8 mm’lik Purafilter®’ları her kattaki klima santraline ön filtre olarak koydu. Geniş spekturumlu kirleticileri temizlemek için her bir Purafilter® MERV-8 partikül filtre ve hacimsel olarak yarısı süper kalite aktif karbon (Purakol® medya) ve diğer yarısı potasyum permanganat doydurulmuş aktif alüminyum (Purafil® Chemisorbant medya) olan  Purafil® CPS Blend™ karışım medya içermektedir.
 
Başarılı Sonuçlar
 
Highwoods Properties firması, taze hava miktarını, gazlı kirleticileri ve resirküle temiz hava miktarını azaltan Enersave’den tamamen memnun kalmıştır. Profil’in enerji tasarrufu programıyla Highwoods 300.000$’dan daha gazla malzeme satın almasından tasarruf ettiler, ve kontratlarını ilk yılın sonunda tekrardan yenilediler.