RECUSORB RZ RENTAL


RECUSORB RZ RENTAL


Galeri için tıklayınız

RZ Rental üniteleri, mobil kullanımı sağlamak için bir çerçeve içine yerleştirilmiştir. Forklift veya vinç ile kaldırılabilir.

Alüminyumdan imal edilen bu üniteler standart olarak dahili ısı geri kazanımına sahiptir ve rejenarasyon ısıtıcısı elektrik, buhar veya direkt ateşlemeli gaz serpantinli olarak imal edilebilir. Kapasite kontrol seçenekleri arasında basit Açma / Kapama, çok aşamalı tam doğrusal kontrol ​ve ikili kontrol bulunur. Büyük ambarlar, soğuk depolar, buz pateni pistleri ve spor salonları ile kimyasal, ilaç ve şekerleme imalat prosesleri için kurutucu teknolojisini kullanan endüstriyel nem alma cihazlarıdır.

PLC kontrolü sayesinde, kullanıcı mahalin veya üretim alanının bağıl nemini ve sıcaklığı tam olarak kontrol edebilir.


KAPASİTE

Nem alma kapasitesi: 20 - 54 kg/h*

Kuru hava debisi: 4500 - 12000 m³/h

*20°C / 60%RH'deki kapasite.